Secondenlijm 3x 3g

€ 2,00

Voordeelpak secondenlijm.
Lijmt porselein, rubber, hout, metaal, glas en kunststof.

Gevaar:
Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van damp vermijden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften

 

EAN: 8718247583454